0Item(s)
0 Items View Cart

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Sinseifrön

Det är möjligt att korsa dina favoriter av två honplantor för att skapa en ny sort av frön som kommer att producera frön bestående av enbart honor. Helst bör dessa två plantor vara av olika typer av plantor och inte samma som moderfröna.

Detta skapar den bästa avkomman eftersom risken för inavel minimeras. Det är lättare att bedömma kvaliten hos honplantor än hos hanplantor eftersom rökningen är mer potent och lättare att avgöra I kvalitétsskillnad. Plantor från frön som skapas på det här sättet kommer enbart att vara honplantor då det inte finns några hanplantskromosomer bland moderplantor som är honplantor.

Använd dig av giberellinsyra på en av grenarna hos en honplanta för att inducera manliga blommor. Giberllinsyra säljs på plantskolor med odling och hybridisering som ändamål. Spraya på plantan en gång per dag under 10 dagar med 100ppm av giberillinsyra. När dom manliga blommorna bildas så pollinerar du ditt val av honplanta. Välj bara en gren att pollinera om du inte vill ha stora mängder av frön!

När en gren väl har bildat hanblommor så klipper du av den och rotar den I vatten med en skål fylld med vatten för att samla upp allt pollen som bildats. Använd dig av en rotningsmetod liknande den som nämnts tidigare för kloning. Samla allt pollen genom att tärcka grenen med en plastpåse och sedan skaka den. Använd även ett raklblad för att samla upp pollen som fallit till marken och häll över även det I påsen.

Det är möjligt att pollinera blommorna på plantan som du använde för att framställa hanblommorna på, därigenom korsas den med sig själv. Denna metod används för att bevara vissa karaktärsdrag hos den plantan. Kloning används också för att uppnå detta mål, men tillåter inte dig att spara några frön för framtida användning. Genom att korsa en planta med sig själv kan dock leda till problem med inavel, så det är inte optimalt I många fall.

Jag har provat att använda mig av gibberilinsyra genom att bespruta en honplanta av god hälsa varje dag under en vecka utan något resultat, så resultatet av användning kan variera.