0Item(s)
0 Items View Cart

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Co2

Förhöjda värden av koldioxid kan öga tillväxthastigheten en hel del, tom dubbla den. Det verkar som att plantan utvecklades under en period då de naturliga halterna av CO2 var många gånger högre än vad de är idag. Plantan använder CO2 för fotosyntesen I samband med skapandet av sockerarter som den använder för att bilda plantvävnad. Förhöjda halter av CO2 ökar plantans förmåga att bilda dessa sockerarter och plantans tillväxthastighet ökar markan. CO2 kan vara riktigt krångligt att framställa säkert, billigt och enkelt och är dyrt att installera om du använder dig av ett CO2-tanksystem. CO2 är mest användbart för blomning då det är under denna period som plantan är som mest tättvuxen och har som svårast att cirkulera runt luft kring dess löv. Om enbart odlar vegetativt inomhus (och förflyttar dina plantor utomhus för att blomma) så är CO2 inte en större nödvändighet såvida du inte har ett avspärrat växthus, garderob eller badrum och önskar att öka skörden och minska blomningstiden.

För en inomhusodling av I en mediumstorlek så är ett alternativ att använda CO2 behållare från en tillbehörsbutik. Investeringskostnaden är till en början hög, men betalar sig I det långa loppet. Dessa system fungerar bara om ditt odlingsutrymme inte är för stort eller för litet.

20 lb tank $99

Regulator $149

Timer eller reglage $10-125

Påfyllning $15-20

I värsta fall = $395 för ett CO2 tank-system synkroniserat med en utblåstfläkt kopplat till en termostat

CO2 bildas på ett billigt sätt genom att förbränna naturgas, dock måste värme och kolmonoxid ventileras bort från byggnaden. CO2 kan man komma över genom att köpa eller hyra behållar från din lokala svetsverkstad. Om de frågar om ditt inköp så kan du alltid hävda att du har en gammal MIG-svets hemma och att du håller på laga din gamla gräsklippare (släp, bil etc) För en liten garderob så räcker en behållare I minst två månader, men det beror på hur mycket som släpps ut, hur ofta rummet ventileras, antal timmar av ljus, läckage I rummet, hur den avges och ventileras. Denna metod kan vara överdriven för en mindre garderobsodling.

Det ses rent generellt som bättre att ha ett mindre men konstant flöde av CO2 till dina plantor kontinuerligt I samband med att dina lampor är påslagna, och sedan utsöndras direkt över plantorna när fläktarna är avstängda. Möjligheten att konserverar ditt CO2 finns, men det kan kosta pengar. När ljusen är av och du inte behöver CO2, ex under blomningsperioden, så kommer du använda hälften så mycket om du har din tank med CO2 ansluten till ljustimer. När fläktarna är påslagna för ventilering så stäng CO2 samtidigt. Detta kan ske under hälften av tiden ljusen är påslagna, se det påverkar dina plantors exponeringstid och mängd gas som verkligen utsöndras. Miljömässigt så är det bättre med gas I behållare eftersom tillverkningen bygger på växthuseffekten, och CO2 paketeras I behållare som en del av tillverkningsprocessen av många material som sedan återvinns. Fermentering, CO2 generatorer och bakpulver och vinäger bildar alla CO2 och påskyndar växthuseffekten. CO2 från fermentering och generatorer är möjligt. En simpel CO2 generator kan vara en propanvärmare. Denna fungerar väl så länge gasen kan ledas till odlingsutrymmet

Och en fläkt används för att cirkulera den varma CO2 (som stiger) och gör den tillgänglig för plantorna på markplan. Bränder och utblås av värme är ett problem. Ett rum som måste ventileras 50% av tiden för att bli av med värmen som alstras av lampan och värmaren får inte lika mycket CO2 som ett som kan klara sig flera timmar utan någon form av ventilering. Dock så är CO2 et måste för större odlingar.

Jäsning eller vinäger med bakpulver fungerar om du inte har så många cykler med ventilation, om det alstras för mycket värme som måste ledas bort så är dessa metoder inte praktiska. Häll vinägret över bakpulvret och stäng dörren (du förlorar CO2 så fort fläkten slås på) Denna metod lämnar mycket att önska, eftersom det inte är lätt att reglerar den automatiskt och kräver daglig tillsyns. Det är dock möjligt att skapa CO2 genom jäsning, låt vinet ombildas till vinäger och häll det över bakpulver. Det är den mest ekonomiska metoden för de mesta garderobsodlarna som anser att CO2 utrustnign för 400 USD är I det dyraste laget.

Under jäsningen så dödar jästen sig själv kontinuerligt och tar upp mycket utrymme. Du behöver en stor behållare och behöver konstant tillsätta vatten så att den stigande halten av alkohol inte blir för hög och slår ut jästen. Socker används snabbt på det här sättet och en 10 pound förpackning kostar omkring 3,5 USD och räcker I ungefär 2-3 veckor. Det är också svårt att få en överblick över hur mycket CO2 som avges. Ett rör som sticks in I toppen på behållaren kommer bubbla och indikera på mängden CO2 som produceras.

Försök använda dig av natriumbikarbonat blandat med vinäger, 1 tsp ~30cc- Detta kommer att löddra I samband med att CO2 avges. Gör detta precis innan du stänger dörren till dina plantor. Ett MYCKET billigare alternativ för att producera CO2 är 2 Oz av socker blandat med 2 liter vatten I en flaska (steriliserad med blekmedel och vatten som sedan sköljts ut) plus ett par cc med urin (!) om du insisterar, jästnäringen från en hembryggningbutik. Tillsätt jästen, skaka och håll den på omkring 25 grader Celsius. Under de kommande 2 veckorna så kommer den att bilda ½ Oz CO2 för varje Oz av socker som du tillsätter. Ha ett par igång samtidigt, starta en ny var 3:e dag eller så. Med ett tillskott av CO2 så ökar tillväxten markant!! Personlig såg jag en tillväxt på 38cm under 8 dagar med en 250W HPSlampa (transparent lampa och monterad horisontellt) en bra behållaren är 1 gallon plastmugg med ett hål I toppen. Luftfiltret från en bit av en slang som leds genom en burk fylld med vatten håller mikroberna bort och indikerar om jäsningen fungerar. En variation är att spruta seltzer-vatten på plantorna en gång per dag. Detta rekommenderas inte av vissa uppsatta personer och får en hel del kritik av personer som anser att det har bidragit till öka kvalitén på deras odlingar.

Det tycks vara tydligt att detta bara fungerar I en mindre och oventilerad garderob, men också för en del andra situationer. Det kan bli ganska dyrt med flera plantor att bespruta. Använder seltzer och inte clubsoda eftersom den innehåller mindre natrium och inte täpper till plantornas stomata. Tvätta dina händer med vanligt vatten efter 2-3 besprutningar med seltzer. Det är mycket arbete och kan inte automatiseras, men det kan göra skillnad!

Kom ihåg att det kan vara en underbar upplevelse att spendera sin tid med sina plantor och göra dig mer spirituellt knuten till dig själv och jorden. Seltzer finns I dom mesta matbutikerna, Club soda fungerar om det inte finns seltzer tillgängligt, men har dubbelt så mycket natrium. En väldigt svag blandning av Miracle Grow kan sprutas på plantan samtidigt. En faktor att ha I åtanke när du använder Seltzer är att den ökar luftfuktigheten. Se till att ventillera ut fukten under mörkläggningsperioden, annars riskerar du att fördröjd tillväxt och fukt.

VARNING: Spruta inte för nära en varm lampa. Spruta neråt eller stäng av lampan först. Även om CO2 tillskott kan innebära 30-100% ökning av skörden, så är arbetet, utgifterna och utrymmesbehoven, faran och tiden det är faktor som gör att konstant ventilation till ett bättre alternativ I jämförelse med CO2-tillskott.

Så länge som plantan har möjligheten att få ett konstant tillskott av färskt CO2 från luft som har över 200ppm med CO2, så får den allt den alla näringsämnen den behöver för fotosyntes. Många garderobsodlare behöver ett tillskott av färskt CO2 varannan till tredje timme som minimum. Många städer har en hög koncentration av CO2 I luften och vissa odlare har funnit att CO2 tillskott är onödigt under sådana omständigheter. Vissa odlare har rapporterat till High Times att höga nivåer I odlingsutrymmet I samband med en förestående skörd minskar potensen. Det kan vara en bra ide att minska CO2 helt omkring 2 veckor innan skörd.