0Item(s)
0 Items View Cart

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Groddning.

Grodda frön I steriliserad jord (för plantering utomhus) eller I ett hydroponiskt medium alternativt rockwool eller vermikulit. ANVÄND INTE (!) Jiffy-kuber #7 för att grodda frön.

Tester och erfarenhet från odlare har visat att dessa kuber gjorda av torv är ett dåligt alternativ som försämrar tillväten för plantan.

Att plantera i vermikulit ger det groddande fröet en god tillgång på syre och utrymme för rötterna att växa och gör att plantan ser stor ut redan efter en vecka.

Håll dom konstant fuktiga genom att placera fröet vermikulit fyllt med 16oz muggar med hål I botten, placera sedan på ett fat med en svag näringslösning med en hög mängd kalium. Kuber av rockwool fungerar också bra. När fröet gror så placerar du rockwool-kuberna I större varianter av rockwool-kuber. Ingen omplantering eller förflyttning till en ny kruka och ingen blandning av jord!

Du kan grodda fröna på papper, men denna metod är en aning knepigt: det är risk att att rötterna förstörs om dom torkar ut, eller planteras för tidigt efter groddningen. Papper torkar ut RIKTIGT SNABBT! Placera pappersduken I en skål, låt den suga åt sig en svag näringslösning (inte för mycket!) och täck över med en plastfilm för att förhindra att den torkar ut. Placera skålen på en varm plats; ovan på ett element, ett rum med varmvattenberedar eller ovanför varma lampor. Täck över den med svart papper för att förhindra ljusinsläpp. Kontrollera groddarna var 12:e timma och plantera dom groddade fröna med roten upp (om det finns möjlighet till det) I ett odlingsmedium så snart roten är 1/16” eller längre. Använd pincett och rör inte toppen på roten.

Omplantera dem så lite som möjligt genom att grodda fröna I samma behållar som du ämnar att odla plantan I senare. Använd dig av vermikulit eller ockwool. Du kommer att häpna över resultaten. 90% chans till groddning bland all frln är vanligt med det här metoden, att jämföra med 50% eller mindre om du använder dig av Jiffy-kuber (resultatet kan variera)

5-55-17 växtnäring som exempelvis Peters professional stimulerar tillväxten av rötter hos det groddandet fröet och en nybliven planta. Använd en väldigt utspädd lösning som blandats ut I destillerat vatten, omkring 1/3 av den normal koncentrationen, och håll temperaturen mellan 15-25 grader. En varm rumstemperatur är extremt viktigt. Många odlar upplever en låg mäng av groddning om temperaturen är utanför dessa variabler. En värmedyna som är inställd på en låg eller medium-temperatr kan vara nödvändigt, alternativt en hylla som är konstant uppvärm av en lampa, men testa detta först innan du dedikerar hela din kommande odling till något av dessa alternativ. Det är nödvändigt att undvika ljuskällor, annars riskeras det att groddning saktar ner. Täck över dom groende fröna med svart papper för att hålla ljuset borta. Placera plantorna I ljus så fort dom har groddat klart.

Planera att omplantera dom endast 1-2 gånger innan skörden. Använd dom största behållarna som dit odlingsutrymme och tillgång på frön tillåter. Tillväxten hämmas om du konstant omplanterar plantorna, vilket innebär att skörden fördröjs. Du drabbas också av att behöva utföra mer jobb än nödvändigt! 13st 2-liter läskflaskor fyllda med vermikulit/perlit får plats I en kattlåda och kräver inte någon omplantering innan den första skörden om du planterar odla med hjälp av hydro.Omplantera dom om du planerar en andra skörd efter att plantorna fått regenerera.

Skär hål I botten av behållarna och fyll så att den enbart är några cm kvar till topen och täck det utrymmet med enbart vermikulit för att påbörja groddningen eller tillåta omplanterade plantor att anpassa sig. Eftersom vermikulit binder upp vatten, sprider det samtidigt som det inte suger åt sig allt för mycket så lämpar det sig väl för plantor. Rötterna får en god tillgång till syre även om brickan under är fylld med vatten. En växtnäring baserad på väteperoxid används för att ge plantorna ett extra tillskott av syre även om brickorna under är konstant fulla med vatten.

Vattnet kan tillåtas att rinna undan efter varje gång plantorna har blivit bevattnade. Detta tillåter att plantans rötter kan får torka något, se bara till att dom får tillräckligt med syre.

Använd dig av ett jordmedium av märket SuperSoil anpassat för krukväxter eftersom det är perfekt anpassat och dessutom steraliserat. Om du måste använda jord från din trädgprd, se till att steralisera det I micorvågsugnen eller I din vanliga ugn tills det börjar ånga (rekkomenderas ej) Steraliser även behållarna som du planerar att använda med en lösning som innehåller blekmedel/klor, speciellt om den har använts till plantor tidigare.