0Item(s)
0 Items View Cart

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Hydrokultivering.

Dom flesta odlare berättar att hydrokultivering gör att plantorna växer snabbare jämfört med I jordmån, trots samma gener och klimatvillkor. Detta kan bero på att odlaren har växterna under större uppsikt och mer kontroll av näringsämnen och bättre tillgång till syre. Plantorna kan andas lättare och därigenom ta mindre tid på sig att växa. En rapport berättar att plantor som mognade 2 veckor efter plantor som startades samtidigt, fast i hydro!

Snabb tillväxt tillåter en tidigare mognad och en kortar total odlingstid per skörd. Med jordblandningar så tycks plantorna minska sin takt när de blivit rotbundna. Hydrokulter erbjuder en jämn och snabb tillväxt utan något avbrott med omplanteringschock och eliminerar arbetet/materialen som krävs när man omplantera när rockwool används (rekommenderas!)

Bland de enklaste hydrologiska systemen som används är uppsugnings och reservoarsystemet. Dessa refereras till de Passiva Hydrologiska metoder eftersom de inte kräver något storskaligt distribueringssystem av vatten (pump, dränage, flödesmätare och väg) Grunden för det här systemen är att vattnet ansamlas där du vill om mediumet och miljön är korrekt.

Uppsugningssystemet är mer arbetskrävande än reservoarsystemet efter vekarna måste skäras ut och placeras i krukorna, korrekta hål måste skäras i krukorna och ett mellanrum måste skapas för att placera plantorna ovanför vattenreservoaren under sig. Det kan vara så enkelt som två hinkar, en passar i den andra, eller en barnpool med tegelstenar i som krukorna vilar på och som höjer upp dem ovanför näringslösningen.

Jag anser att uppsugningssytemet innebär mer arbete än reservoarvarianten. Arbetet med att få igång ett uppsugningssystem kan vara en pina och plantan är placerad högre upp i rummet och tar upp dyrbart vertikalt utrymme. Basen plantan vilar på kan vara ostadig jämför med ett reservoarsystem och en omkullvällt planta blir aldrig den samma som en orörd på grund av stressen och chocken den upplever när den återhämtar sig.

Reservoarsystem kräver bara ett medium som lämpar sig för uppgiften och en skål att förvara krukan i. Om rockwool används så är en halv platta av 12” rockwool perfekt inpassningsbar i en kattlåda. Rötterna sprider ut sig horisontellt och har gott om utrymme att växa i. Plantor som växer på det här sättet är väldigt robusta eftersom dom får en hel del med syre till rötterna. Plantor som växer i ett reservoarsystem växer ungefär i samma takt som en som fått växa i ett uppsugningssystem eller med hjälp av andra aktiva hydrologiska metoder. Plantorna kan vattnas och matas genom att enbart hälla näringslösningen i reservoarsystemet med ett par dagar mellanrum. Skålarna tar upp väldigt lite vertikalt utrymme och kan utan större problem flyttas runt.

Med en traditionell hydrologisk metod så fylls krukorna med lava/vermikulitmix med ration 4 till 1. Dolite kalk tillsätts, en tblspn per gallon av odlingsmedium. Detta medium kommer svälla och hålla inne vatten, men har en god genomrinningsförmåga och kan förvara rikligt med luft. Det går dock inte att återanvända eftersom det är svårt att samla upp och sterilisera efter en skörd. Använd finkornig lava 3/8” ca storleken hos en ärta, rensa bort dammet om och om igen till det mesta är borta. Blöt upp vermikuliten (ohälsosamt när det är torrt, använd en mask) och blanda ihop det i krukor. Fyrkantiga krukor har mer utrymme än runda.

Vermikuliten lägger sig på botten efter upprepat vattnande ovanifrån. Så undvik att vattna uppifrån annan än när det görs för att få bort ansamlingar av mineraler, och placera mer vermikulit i toppen än i botten. Stick ut hål i botten på krukorna och vattna trågen. Det kommer sugas upp av rötterna och plantorna får allt dom behöver för att frodas.

Reservoaren fylls med 1 ½ - 3 inches med vatten och tillåts sjunka ner mellan vattningarna. När det är möjligt, använd mindre lösning och mer vatten för att få mer syre till rötterna snabbare över tidens lopp. Om du åker iväg på semester, se till att fylla reservoaren till max så kommer plantorna att ha vatten i minst 2 veckor.

Ett riktigt bra medium för hydroodlingar är Oasis floral foam. Gör många hål i den för att öppna upp den lite, och starta plantor och kloner i den, flytta kuberna av skum till rockwool senare för senare tillväxtstadier. Många föredrar floral foam, eftersom det är inert och inte påverkar PH nivåerna. Det är cok dyrt och tenderar till att smulas sönder ganska lätt. Jag är också osäker på om det kan återanvändas, men det verkar vara en populär vara på dom mesta inomhusodlingsbutikerna.

Plantering kan göras enklare med hydrologiska medium som kräver lite arbete innan användning, ex rockwool. Rockwoolkuber kan återanvändas flera gånger och är förberedda för användning i hydroodlingar. En av fördelarna med rockwool är att den är omöjlig att övervattna och det behövs ingen omplantera. Det är bara att placera kuberna med plantor i en större rockwoolkub och njuta av den tid du precis har spara in i form av mindre arbete.

Vissa tycker att det är lättare att spara pengar genom att inte köpa rockwool och spender tiden med att plantera i jord eller i andra hydrologiska medium ex vermikulit/lavamix. Perlit är trevligt eftersom det väger så lite. Perlit kan istället eller tillsammans med lava, som måste rengöras och väger betydligt mer.

Men rockwool har många fördelar som inte märks förens du spenderar timmar med att omplantera: spendera en sekund och läs igen: Det är inte speciellt dyrt och det är återanvändbart. Det är mer stabilt än floral foam, som smulas och pulvriseras ganska lätt. Rockwool binder 10 gånger mer vatten än jord, ändå är det omöjligt att övervattna, eftersom den alltid behåller en stor procent med luft. Best av allt är att du inte behöver omplantera. Placera bara en startkub en en odlingskub av rockwool och när plantan blir riktigt stor, placera den i en rockwool-platta. Eftersom rockwoll lätt kan återanvänds gång efter gång, så sprider du ut kostnaden på 3 eller fyra skördar, och blir i slutändan lika billigt som vermikulit och lova, som dessutom är mycket svårare att återanvända sterilisera och samla upp jämfört med rockwool. Verimikulit är också väldigt hälsovådligt när det är torrt, och sprids i luften och längs mattor när du rör det. (även när det är blött) eftersom det torkar på fingrarna och blir luftburet. Av den anledningen rekommenderar jag inte användning av vermikulit inomhus.

Det finns få nackdelar med rockwool, den är dock alkalisk, så du måste använda något i näringslösningen för att göra den mer syr, (5.5) så att den drar ner ph halten i rockwool från 7.7 till 6.5- (vinäger fungerar perfekt) Och det irriterar huden när den är torr, men det är inget problem när den blir fuktig. Försök att förbehandla rockwool inför planteringen, blöt den i en lösning med fismat, spårmineralslösning och fosforsyra (lägre PH) under 24 timmar och skölj den sedan. Detta kommer minska riskerna med PH värdena senare, eftersom det gör att rockwoolens PH blir ganska neutralt.

Hydrokultivering bör användas inomhus eller I växthus för att snabba på tillväxten av plantorna, så att du får flera buds på kortare tid. Hydrokultivering tillåter dig att vattna dina plantor dagligen, och detta ökar tillväxthastigheten. Den stora skillnaden mellan hydroodling och odling i jord är att hydrokultiveringen jord eller ”medium” är gjord för att hålla kvar fukt, men också dränera den, så det blir aldrig några problem med övervattning som normalt associeras med konstant bevattning. Hydrokultiverade plantor får inte sina näringsämnen från jorden, utan från lösningen som används för att vattna plantorna. Hydrokultiveringen reducerar riskerna för uppbyggnaden av mineraler i jorden och brist på syre som kan kväva rötterna, so så urlakning är normalt inte nödvändigt med hydrokultivering.

Hydrokultivering tillåter dig att använda mindre behållare för plantor av samma storlek jämfört med odling i jord. En kruka med en volym av ¾ gallon kan utan några större problem ta en hydrokultiverad planta till mognad. Detta vore svårt att upprepa med en planta som odlas i jorden, eftersom näringsämnen används upp så snabbt och rötterna stryps från syretillförsel när dom blir rotbundna till jorden. Detta problem tycks inte ske på långa vägar lika snabbt för hydrokultiverade plantor eftersom rötterna fortfarande kan ta upp näringsämnen från den konstanta lösningen som den tillgodogör sig och medium avger syre lättare när rötterna blir bundna till den lilla behållaren.

Växtnäring administreras I samband med dom mesta vattningarna och tillåter odlar att controller vilka ämnen som blir tillgängliga utan några större problem under alla stegen i tillväxtcykeln för plantan. Bevattning kan automatiseras till en viss gräns med en simpel och billigt droppssytems-maskin. Så dra nytta av detta så fort du får chansen.

Hydrokultivering snabbar på odlingstiden, så det tar mindre tid innan du kan skörda efter att plantorna har planterats. Det är logiskt att använda enkla passiva hydrokultiveringssytem om du får chansen. Hydrokultivering kan vara uteslutet för dig om du odlar utomhus, såvida du inte har ett växthus.

VARNING: Det är nödvändigt att hålla en noga koll på plantorna så att de aldrig tillåts att torka för mycket om du odlar med hjälpt av hydrokultivering, annars kommer rötterna att ta skada. Om du inte har möjlighet att hålla koll på din odling varje dag, se då till att kärlen är fyllda med tillräckligt mycket vatten för att räcka tills nästa tillfälle som du kan kolla till plantorna, annars är risken stor att du kan förstöra hela din odling.

En mer traditionell hydrokultiveringsmetod (aktiv) diskuteras inte här, jag ser inte någon poäng I att göra det mer krångligt än vad det behöver vara.

Det är nödvändigt att byta ut vattenlösningen varje månad du cirkulerar den med en pump, men ett reservoarsystem löser detta problemet. Du behöver bara skölja ur medium en gång per månad eller så för att förhindra att salterna byggs upp genom att hälla rent vatten från toppen av krukan eller rockwoolkuben. Byt ut växtnäringen ofta för att förhindra bristsymptom hos plantorna. Jag rekommenderar att använda två typer av växtnäring för varje fas av tillväxten, eller 4 sorter totalt för att minska risken för någon form av bristsymptom.

Byt ut näringslösningen ofta om du märker att PH-värdet sjunker snabbt (för surt) På grund av katjoniskt utbyte så kan lösningen komma att bli för sur över tiden, och detta kan leda till att näringsämnena blir otillgängliga för plantorna. Kolla PH värdet i medium varje gång du vattnar för att vara säker på att det inte är några problem med det.

Alger tenderar till att växa på odlingsmediumet på grund av den högre luftfuktigheten som hydrokultivering innebär. En platta med rockwool kommer att få en mörkgrön nyans. För att förhindra detta, så använd dig av plastöverdraget som följde med när du köpte din rockwool, och täck över toppen på rockwoolplattorna med hål utskurna för plantorna. Det är enkelt att skära en paketerad platta i två delar. Skär sedan av änden på plasten på varje bit. Du har nu två plattor, vardera täckt med plast utom på ena änden av vardera. Skär nu 2 eller 3st 4” fyrkantiga hål och placera varje del i en ren låda. Du är nu redo att preparera din rockwool som beskrivits tidigare inför plantering.

Odlar du i krukor så är ett lager grus på toppen en bra lösning för att reducera mängden alger eftersom det torkar snabbt. Alger är en ganska trist syn, även om det är harmlöst för plantorna.