0Item(s)
0 Items View Cart

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Lukt och negativa joner.

Generatorer som alstrar negativa joner (ozongeneratorer) har använts under många år för att minska lukten i odlingsrum, men det berättas allt mer om att ozongeneratorer som ökat både tillväxthastigheten och skörden. Det finns inga konkreta bevis på att detta stämmer, men det verkar dock rimligt eftersom både människor och djur tycks påverkas av negativa joner på ett positivt sätt. Så växter kan också dra nytta av det. Prova att placera en generator i odlingsrummet, du kan komma att märka att budsen inte luktar lika mycket när dom plockas, men detta kan vara till en fördel i vissa fall. En generator kan köpas för mellan 15-100 USD beroende på effekt och typ. Vissa har inverterade cykler som samlar in dammet i behållare. Det går också att placera aluminiumfolie på väggen/hörnet där generatorn är placerad och torka av folien en gång i månaden för att få bort dom ansamlade partiklarna. Generatorn bör vara ansluten till ett jordat uttag. Täcker du inte väggen med folie så kan du behöva måla om väggen då ansamlingen av partiklar kan komma att missfärga den.