0Item(s)
0 Items View Cart

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ph och näringstillskott

PH-nivåer kan göra all skillnad I din näringslösning.6.7 – 6.2 är det bästa för att vara säker på att inga näringsämnen blockeras. Hydroodling kräver att lösningen ska av rätt PH värde innan plantorna exponeras för den. Fosforsyra kan få ditt PH att gå ner, lime eller pottaska kan få det att gå upp när det blir för surt. Köp en PH mätare för runt 10USD och använd den I jorden, vattnet eller Hydro-mediumet för att vara säker på att det inte blir för basiskt eller surt över tiden. Dom mesta neutrala mediumen kan tillsättas lite vinäger för att byta värde från 7 till 6.5 eller så.

Dom mesta näringstillskotten orsaker en förändring I PH halten I jorden. Tillsättning I jorden orsakar nästan alltid I en högre surhetsgrad.

Allt eftersom tiden flyter på så orsakar uppbyggnaden salter som produceras av nedbrytningen I jorden att jorden blir allt surare och tillslut blir halterna så höga att tillväxten för plantan bromsas in och orsakar att löven blir brunaktiga

I takt med att plantan blir äldre så blir dess rötter sämre på att förmedla näringsämnen till löven. För att förhindra ansamlingen av dessa salter I din jord och vara säker på att din planta får alla ämnen den behöver så kan ge den tillskott via löven när den är runt 1.5 månader. Lös gödningsmedlet I maskvatten och spruta blandning direkt på lövkronan. Löven absorberar gödningen I sina vener. Om d fortsätter att tillsätta görningsmedel till jorden paralellt med lövmatningen, var då noga med att inte överdosera tillskottet.

Lövmatning verkar vara en dom lättaste sätten att öka skörden, tillväxten och kvalitén på plantan I ett välventilerat utrymme, med eller utan förhöjda CO2 halter. Bara förbered en kopp med maskspillning, fiskmedel eller fladdermusspillning eller vilka annan växtnäring som helst som lämpar sig och mata plantan som befinner sig I ett vegetativt eller tidigt blomningsstadium med det. Det rekommenderas dock inte för sen blomning, annars kommer du att få I dig det påsprutade ämnen vid ett senare tillfället. Sluta att lövmata den omkring 2-4 veckor före skörd och skölj av löven med vanligt vatten varje vecka för att förhindra att stomatan på löven täpps till. Mata den dagligen eller varannan dag.

Bästa tiden på dagen för lövmatning är mellan 7-10 på förmiddagen och efter kl 17 på eftermiddagen, Detta eftersom stomatan på undersidan av löven är öppen då. Den bästa temperaturen är omkring 22 grader, över 27 grader så är risken att dom inte ens är öppna. Så gör detta under den kallaste tiden när dagarna är varma, och under den varma tiden om dagarna är kalla. Du kan behöva spruta på den kl 02 på morgonen om det är den kyligaste tiden på dagen. Sprutan du använder bör ha en utsprutning som är väldigt fin, nästan dimmaktigt. Hitta den bästa sprutan för jobbet genom att testa dig fram. Se till att PH värdet mellan 7 till 6.2. Använd bakpulver för att göra lösning mer PH positiv och vinäger för att minska PH värdet. Det är bättre att spruta på det ofta och använda mindre mängder än att dränka plantan vid färre tillfällen. Använd ett ytskicktsbrytande medel för att förhindra att det bildas vattenpärlor så att de inte ger brännskador på plantan då dom agerar som små prismor som fokuserar ljuset på en punk. Se till att inte spruta på någon varm lampa, eller ännu bättre vänta tills lampan har kallnat. Den kanske bästa blandningen för lövmatning inkluderar seltzer vatten och växtnäring tillsammans. Det gör att både CO2 och växtnäring matas direkt till löven. Lövmatning erkänns I litteraturen som det bästa sättet att få näringsämnen till plantan vid ett senare tillfällen då uppbyggnad av näringsämnen minskar effektiviteten I rötterna.

VARNING! Det är viktigt att skölja löven som skördas innan dom torkas om du planerar att äta dem då det har nitratsalter på sig.

NOTERING: En odlare som gick igenom detta dokument kommenderade, Fiskmat luktar, Fladdermusspillning kan vara en sanitär olägenhet. Håll dig till Rapid-Gro, MgSO4 (epsom salter) hydrospårämneslösning. Nitratsalter (K:et I NPK) är ohälsosamt att röka. Personligen lövmatar jag aldrig. Ovanstående kommentar är riktigt bra, och det finns en stor nytta av en organisk och ogiftig trädgård. Personligen så använder jag bara CO2 I min inomhusodling av hydro-typ och lövmatar aldrig. Det tycks inte vara nödvändigt när man odlar med hjälp av hydro.