0Item(s)
0 Items View Cart

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regenerering

Det är möjligt att skörda plantorna och sedan föryngra dem till ett vegetativt stadium för en 2:a och ev 3:e skörd. En 2:a skörd kan ske inom så låte som 6-8 veckor. Eftersom plantstjälen och rötterna redan har formats så kan plantan forma en andra eller tom en 3:e skörd av buds inom så lite som hälften av tiden det tog för den första skörden att ske. När du skördar, ta bort 1/3 av av toppen på plantan. Lämna dom mesta friska sidolöven I mitten av plantan och skär bort grenarna med budsen försiktigt.

På den lägre 1/3 av plantan så tar du bort slutblommorna, men lämnar flera små blommor på varje gren. Dessa kommer vara en del av plantan som regenereras. Ju mer buds du lämnar kvar på plantan, desto snabbare regnererar den. Ge plantan lite Miracle Grow eller någon annan växtnäring som innehåller en hög halt av kväve direkt efter skörden. När du planerar att regenerera en planta, se till att den aldrig får en för höf brist av kvave I samband med att den mognar, annars kommer alla kronblad att ramla av och din planta kommer inte ha tillräcklgt med blad kvar för att överleva efter att ha skördats.

Skördade plantor tas in för regenerering under konstant ljus eller lämnas utomhus under sommaren för att återhämta sig under dom naturligt långa dagarna. Det tar omkring 7-14 dagar för att se tecken på nytillväxt på en regenererande planta. Som det har sagt tidigare, och i motsatts till vanliga tillväxtmönster så kommer dom lägre grenarna att vara dom första att uppleva vegetativ tillväxt. Tillåt plantan att cäxa lite vegetativt och ta den sedan utomhus för omblomming. Eller behåll din inomhus för vegetativa sticklingar.

Du kommer nu att ha två eller tre generationer av plantor växandes och kommer att behöva mer utrymme utomhus. Men du kommer däremot också att skörda dubbelt så ofta. Så ofta som var 30:e dag eftersom du har nya kloner eller småplantor växandes, vegetativa plantor reda att blomma och regenererade plantor som blommar.

regenerering inomhus kan skapa problem ifall dina plantor har drabbats av skadedjur. Det kan vara bäst att ha ett separat område inomhus för att undvika att dina plantor infekterar din huvudodling. Ett alternativ till regenerering inomhus är att regenerera plantorna utomhus under sommaren. Det är bara att skörda i juni, och sedan låta plantorna regenerera genom att lämna ett par lägre buds kvar på plantan och samtidigt lämna mitten 1/3 av plantans löv kvar efter skörden. Mata den med kväve och se till att den får gått om solljus. Den kommer att regenerera hela sommar och vara relativt stor till hösten för att sedan blomma naturligt. Plantor som regenerar, klonas eller tom uppvuxna från frön kommer att behövas att trimmas vid någon tidpunk för att uppmuntra plantan att producera så mycket som möjligt och hålla sig frisk. Genom att trimma dom lägre delarna så skapas ett bättre luftflöde under plantan i en inomhussituation och skapar sticklingar för kloning. Det tvingar också plantans topp som får mest solljus att växa och därigenom ökar också skörden.

Plantor som fått regenerera behöver också ansas en aning för att den regenerade delen får mest energi av plantan. Detta betyder att när plantan väl börjat att regnerera och påbörjat sin tillväxt, så kommer dom lägre delarna att bli skuggade och som inte är tillräckligt robusta att behövas klippas bort. Tillväxten på toppen måste tunnas så att enbart dom mest robusta delarna tillåts att bli kvar.

En trevlig fördel med regnerering är att några av dom små budsen som blir kvar på plantan i förväntan på regenerering inte kommer att växa till sig och kan tas bort för att rökas senare. Plantan kan erbjuda mycket rökbart material om det samlas in före alla dom gamla plantorna har torkat ihop och dött i samband med att den vegetativa tillväxten sker

Försök att trimma en regenererad planta två gånger. En gång i samband med att den börjar regnerera och samla ihop alla buds som inte börjat gro och rök det. Trimma senare för att ta lägre delar för kloning och tunna ut tillväxten i toppen så att större buds kan produceras. Om en regenererad planta inte trimmas så blir resultaten en väldigt ”stammig” planta som inte får några större buds och en betydligt mindre skörd.