0Item(s)
0 Items View Cart

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Temperatur.

En lagom temperatur är en högst variabel faktor. Dom mesta böckerna konstaterar att den optimala temperaturen för odling är mellan 21 till 27 grader, men beskriver flera olika förmlidrande omständigheter som tillåter att temperaturen är något högre.

Om generna inte är en faktor som räknas in så tyckts det vara så att plantorna absorberar mer ljus vid högre temperaturer, tom upp till 32 grader. En stor mängd ljus och CO2 tillåter att temperaturen blir så hög som 35 grader samtidigt som tillväxttakten bibehålls*. 35 grader som maximum förutsätter att tillgång på ljus är extremt hög och att CO2 halterna är på omkring 1500ppm samtidigt som ventilationen är god för att hålla nivån av fukt nere. Det är osäkert om dessa temperaturer reducerar potensen I plantans blommar. Det kan vara en god ide att reducera temperaturen när plantan har börjat blomma för att bevara potensen även om det riskerar att reducera tillväxttakten. Men högre temperaturer gör även att tillväxttakten I den vegetativa fasen blir betydligt högre genom att trigga plantornas metabolism, förutsatt att halterna av C02, tillgången på ljus och avsaknaden av fukt är goda.

Med normala halter av c02 I ett väl ventilerat utrymme så tycks 32 grader vara det absoluta maximumet, medans 29 grader är närmare en optimal nivå, även med en stor mängd ljus tillgängligt. Låt inte rumstemperaturen bli högre än 35 grader då det påverkar tillväxttakten negativt. En optimal temperatur är run 27-30 grader om du har en god tillgång av ljus och utan tillskott av C02. En temperatur under 21 grader är för kallt för att tillväxten ska bibehållas.

Låga temperaturer är acceptabelt under natten, till en nivå på ungefär 16 grader utomhus, lägre än så, så börjar plantorna att påverkas negativt. 10 grader ger dom en mild chock och och runt 4 grader kommer att döda dem om det sker vid upprepade tillfällen. Håll dina plantor varma, speciellt rötterna. Lyft upp krukorna om du tror att marken drar ur värmen ur rätterna. Det här är ett problem om du har en plattor eller andra former av kalla golv. När temperaturen stiger så ökar också luftens möjlighet att binda upp fukt. Därigenom så minskas också fuktigheten, så en högre temperatur bör I teorin minska risken för mögel. I motsatts till många rapporter så är en höf luftfuktighet inte till gagn för dina plantor anat än under groddning och rotning. Lägre nivåer av fukt hjälper plantan att binda C02 och reducerar risken för svamp/mögel under blommningen. Studier visar på att potensen I budsen sjunker I takt med att temperaturen stiger, så det är viktigt att se till att plantora inte utsätt för en för hög temperatur under blommingsfasen.

* D. Gold: CO2, Temperature and Humidity, 1991 Edited by E. Rosenthal.