0Item(s)
0 Items View Cart

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Vegetativ tillväxt

När plantan har fått grodda sig så påbörjas den vegetative fasen. Detta innebär att plantan bedriver fotosyntes i så stor utsträckning som möjligt för att kunna växa sig hög och stark. Den skapar också avknoppningszoner vid varje par av löv. En avknoppningszon är en del som kan klonas eller föröka sig asexuellt. Dom finns på toppen av plantan, om du toppar var och en av dessa så har du 4 avknoppningszoner på toppen av varje planta. (eftersom det tar tid för plantan att läka och återhämta sig från traumat av att bli beskuren så går det snabbare att odla 4 mindre plantor och inte toppa dem alls, eller odla 2 plantor och ”träna” dom att fylla samma yta)

Alla växter har en vegetativ period där dom växer så snabbt som möjligt efter att växten har grott från fröet. Det är möjligt att odla växter utan någon mörkercykel och öka deras tillväxthastighet med runt 15-30%. Plantorna kan odlas vegetativt i all oändlighet. Det är upp till odlaren att bestämma när plantan ska blomma . En planta kan växa mellan 12” till 12” innan den tvingas att blomma, så det finns got om utrymme för varje odlar att sköta sin odling baserat på sina personliga önskemål och det utrymme som finns tillgängligt.

En lösning med 20-20-20 med spår av mineraler används för odling i både vattenmedium (hydro) och i jordmån i samband med en kontinuerlig odling under ljus. Miracle Grow Patio eller RapidGrow Plant food lämpar sig för detta. En växtnäring med hög halt av kväve som exempelvis Peters 5-50-17 näring används i samband med blomning när 12-timmars dagar påbörjas. Epsom Salts (5ml) bör användas i en lösning med magnesium och svavelmineraler. Spårmineraler behövs också om din växtnäring inte innehåller dessa. Miracle Grow Patio inkluderar dessa spårämnen och rekommenderas.

Behåll belysningen på under groddningen eftersom det inte behövs någon mörkläggningsperiod som äldre plantor kräver. Du behöver ingen timer, såvida du inte vill se till att lamporna är släckta under vissa perioder varje dag. Försök att ha lamporna påslagna under 18 timmar, eller kontinuerligt vid den här punkten. Böj stammen på en ung planta fram och tillbaka för att främja bildandet av en tjock stam då klena stammar inte klarar av att hålla upp sin egen vikt under blomningsfasen. En oscillerande fläkt reducerar fukten på lövens stomata och främjar även stammens styrka.

Betydelsen av ett internt cirkulationssystem kan inte upprepas för många gånger! Det tränar plantorna och möjliggör en starkare stam samtidigt som man minimerar riskerna för många problem som kan omkullkasta din odling.

HYDROPONISK VEGETATIV LÖSNING, PER 4,5 liter.

Miracle Grow Patio (innehåller spårämnen) 15ml

Epsom salts 7,5ml

Urin från människor (VALFRITT – kan orsaka otrevlig lukt inomhus.) 0,6dl

Oxygen Plus Plant Food (VALFRITT) 15ml

Denna blandning försäkrar att dina plantor får alla viktiga näringsämnen I en lösning, och ger också dina plantor syre som gynnar tillväxten av rötter, och kaliumnitrat som gynnar växtens förbränning.

En annan bra blandning för tillväxtfasen är 3,75ml av Peters 20/20/20 gödning per 4,5 liter med vatten, med tillsatts av spårämnen, syre och ev. fiskemulsion. Fiskemulsion är perfekt för växthus eller utomhusodlingar där lukter inte är något problem, men det rekommenderas inte för inomhusanvändning på grund av sin starka lukt