0Item(s)
0 Items View Cart

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Ventilation

Om du använder dig av en HID-lampa så måste du vara beradd på att ventilera rikligt. Fukt som ansamlas behöver också ventilleras bort ett par gånger per dag. För ett rum med en varm lampa som bygger upp värme snabbt, så är det bäst ventilationsalternativet ett som ventilerar rummet på runt 5 minuter, och som sedan stannar upp I 25 innan det börjar ventillera igen. Eller liknande med 3 min ventilation följt av 12 minuters uppehåll etc. Knepet är att hitta en timer som tillåter detta, och de som väl gör det är sällan lätta att få tag I och kostar en hel del. När du väl behöver ventilera C02 fram och tillbaka med en fläkt så rör det sig om I runda slängar 100 USD för ett klimatsystem. Alternativet är en termostat som slår på en fläkt när en specifik temperatur har nåtts, och sedan slår av den när temperaturen har sjunkit med ett par grader. Men det är svårt att koordinera den med införseln av CO2 eftersom du inte vet när fläkten slås på

39USD är ungefär vad priset för denna termostat ligger på, men att synka den med en CO2 genom ett voltspänningsrelä gör att det kan kosta omkring 100USD för ett färdigt system. Så då är ändå klimatsystemet för 100USD ett billigare alternativ. Allt du behöver är egentligen en fläkt som förflyttar luften på ett par minuter, en temperatursstyrt relä som slår av och på samtidigt som fläkten och en inverterad switch som slår av och på C02 tillförseln.

Om du kan ventillera rummet riktigt snabbt och temperaturen inte byggs upp för snabbt, så kan CO2 tillförseln regleras I ett långsamt tempo och halterna byggs upp mellan utblåsningscyklerna av varmluften.

Två timers som synkas kan användas, men dom billigaste alternativen som finns tillgängliga är dom med 30min intervaller 48 påslagningar per 24 timma. Så jag kan ha en fläkt som kör I 30 minuter, sedan slås den av I 30 minuter. Jag kan också synka den till ljusen så att jag inte behöver ventilera när lamporna är avslagna. Jag kan synka detta till en identisk timar som slår på C02 under tiden fläktarna är avslagna och vice versa. Det är svårt att synka dom närmare än 5-10 min från varandra, men det är ett möjligt alternativ för den som inte vill lägga ut några större summor på timer.

Fläktar som är avsädda för ventilation är dyra att införskappa, men genom att gå ner till en elektronikkedja som säljer återvunna delar så kan du hitta fläktar för omkring 5-10 USD, så du sparar en hel del pengar jämfört med att köpa helt nya för minst 50-70 USD I din lokala trädgårdsbutik.

En bra fläkt klarar att hålla luftfuktigheten och temperaturen nere och samtidigt distribuera C02 till dina plantor via den inblåsta friskluften. Att ha inomhusluften I rörelse är också viktigt, en oscilerande fläkt duger för att cirkulera lften inne I odlingsrummet, den håller också luftfuktigheten nere genom att låta den cirkulerande luften att absobera mer fukt och därigenom minska risken för svamp och mögel. En oscilerande fläkt som fästs på en vägg tar inte heller upp någon större plats I odlingsutrymmet. Dom bästa formerna av odlingsutrymmen har alltid ett internt fläktsystem.